Πέρα από τη βασική οδοντιατρική φροντίδα, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας

στις ειδικές δυνατότητες θεραπείας του ιατρείου

BOCHUMERZAHNETAGE.

Die Zahnärzte der Praxis Bochum decken ein breites Leistungsspektrum ab

Το ιατρείο

Οι κύριες δραστηριότητες της κοινοπραξίας μας συνοψίζονται σε τρεις βασικούς τομείς: